MENGENALI NOMBOR KES ANDA

Anda terima satu notis kehadiran ke Majlis Sulh, atau satu surat Saman, atau satu Notis Permohonan yang memanggil anda ke Mahkamah Syariah pada hari tertentu? Pada kebanyakan orang awam, sukar mengetahui apakah tuntutan yang telah dibuat oleh Plaintif/Pemohon terhadap anda sebagai Defendan/Responden dalam kes tersebut. Sebenarnya, jika anda lihat kepada nombor kes anda, anda boleh