SAMAN ORANG KETIGA

Saya sering ditanya orang awam berkenaan dengan saman orang ketiga. Mungkin kerana beberapa artikel dalam surat khabar online yang giat disebarkan memberikan harapan kepada pasangan yang teraniaya akibat pihak ketiga yang cuba menggugat keharmonian rumah tangga mereka. Tapi ada beberapa perkara yang saya rasa wajar diperjelaskan lagi agar masyarakat sedar apakah realiti berkenaan saman orang ketiga