NAK RUJUK TAKNAK RUJUK

Lafaz rujuk sama seperti lafaz cerai. Boleh dilafaz tanpa persetujuan isteri. Tetap sah jika sempurna rukun dan syarat. Cuma, undang-undang Malaysia beri peluang kepada isteri untuk tidak setuju hidup bersama semula. Jika isteri tidak setuju hidup bersama semula, tidak menjadikan rujuk itu tidak sah. Namun isteri boleh memilih untuk bercerai semula apabila tidak setuju hidup