NUSYUZ – Kesannya

Nusyuz dari segi undang-undang ada bezanya dari pemahaman kebanyakan orang. Peruntukan dalam enakmen/akta negeri masing-masing hanyalah memperuntukkan nusyuz sebagai halangan kepada isteri menuntut nafkah. Dan itupun terhad kepada tempoh isteri disabitkan nusyuz sahaja. Ini bermakna di Mahkamah Syariah, nusyuz hanya boleh difailkan oleh suami terhadap isteri, tidak boleh difailkan isteri terhadap suami. Untuk mendapatkan sabitan

KENAPA ADA KES SYARIAH LAMBAT SELESAI, DAN APA PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMPERCEPATKAN PENYELESAIANNYA

Serahan dokumen – kes yang dimulakan oleh seorang Plaintif wajib diserahkan ke diri kepada Defendan, bermakna perlu serah ke tangan Defendan. Jika anda menggunakan khidmat penghantar serah Mahkamah, dan serahan perlu dibuat di luar negeri, atau alamat Defendan yang terkini tidak diketahui, kes tidak boleh diteruskan sehinggalah Defendan dibuktikan telah menerima dokumen tersebut. Oleh itu,