NUSYUZ – Kesannya

Nusyuz dari segi undang-undang ada bezanya dari pemahaman kebanyakan orang. Peruntukan dalam enakmen/akta negeri masing-masing hanyalah memperuntukkan nusyuz sebagai halangan kepada isteri menuntut nafkah. Dan itupun terhad kepada tempoh isteri disabitkan nusyuz sahaja. Ini bermakna di Mahkamah Syariah, nusyuz hanya boleh difailkan oleh suami terhadap isteri, tidak boleh difailkan isteri terhadap suami. Untuk mendapatkan sabitan