MAJLIS SULH – APA TU?

Assalamualaikum… Pastinya kalau kita ke Mahkamah Syariah akan terdengar berkenaan satu terma yang dipanggil “Majlis Sulh”. Banyak pihak masih tidak faham apakah yang dimaksudkan sebagai Majlis Sulh. Apakah dia Majlis Sulh? Ia adalah satu mesyuarat WAJIB di antara pihak-pihak yang berbalah dengan dipengerusikan oleh seorang pegawai Mahkamah. Peguam atau mana-mana orang yang bukan pihak yang

NAFKAH TAK CUKUP? CERAI BUKAN SOLUSI PERTAMA…

Sejujurnya, terlalu banyak pertanyaan yang diajukan kepada kami berkisar mengenai isu tidak cukup nafkah, yang membawa kepada isteri menuntut perceraian dari suami… Tahukah anda bahawa undang-undang syariah membenarkan anda menuntut nafkah daripada suami atau waris suami (seperti bapa mertua dan datuk suami JIKA suami tidak mampu kerana sebab-sebab tertentu seperti suami masuk penjara atau suami lumpuh)

Hak Penjagaan Anak (Hadhanah) Menurut Undang-Undang

Assalamualaikum para pembaca yang budiman.

Kali ini kami nak berkongsi sedikit pengalaman dan pengetahuan mengenai undang-undang berkenaan tuntutan hak penjagaan anak di sisi undang-undang Islam di Malaysia. Setiap negeri mempunyai peruntukan yang hampir sama, cuma ada sedikit perbezaan dari segi rujukan nombor seksyen yang berkenaan. Untuk memudahkan perbincangan, kami menggunakan seksyen di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (“EUUKIS”). Peruntukan penuh seksyen boleh didapati dari laman web www.esyariah.gov.my

Soalan yang sering ditanya oleh masyarakat kepada kami adalah apakah keperluan undang-undang dalam menuntut suatu hak penjagaan atau hadhanah. Perlu diingat bahawa undang-undang memperuntukkan keperluan yang berbeza sekiranya yang menuntut adalah ibu atau ayah.

Untuk memudahkan pemahaman semua, kami cuba ringkaskan keperluan perundangan ini kepada soalan-soalan berikut yang perlu ditanya mengikut turutan.

  1. Berapakah umur anak yang ingin dituntut hak jagaannya? Sekiranya anak itu masih kecil (tafsiran “kecil” ini berbeza-beza, tetapi boleh dibahaskan untuk merangkumi umur di bawah 7 tahun untuk kanak-kanak lelaki dan di bawah 9 tahun untuk kanak-kanak perempuan, supaya konsisten dengan kehendak seksyen 85 EUUKIS), maka yang paling berhak menjaga adalah si ibu, menurut kehendak seksyen 82 (1). Sekiranya ibu hilang kelayakan (sila rujuk point 3), maka turutan penjaga seterusnya adalah seperti yang disenaraikan dalam seksyen 82 (2), di mana nenek sebelah ibu lebih layak berbanding si bapa. Tetapi seksyen ini tertakluk kepada kehendak seksyen 83 EUUKIS iaitu hendaklah si ibu itu memenuhi kriteria kelayakan di bawah seksyen 83 EUUKIS. Sekiranya anak itu bukan lagi anak kecil, sila skip ke point no. 4. Baby-Blanket

  2. Sekiranya anak itu masih kecil dan secara anggapannya ibu adalah orang yang paling berhak, adakah ibu itu memenuhi KESEMUA kriteria dalam seksyen 83 EUUKIS? Iaitu hendaklah si ibu itu seorang Islam, sempurna akal, berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu, berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani. Selalunya, kehendak berkenaan “kelakuan baik dari segi akhlak islamiah” ini yang sering menjadi perbahasan si bapa untuk menidakkan kelayakan si ibu.   maternal-love-clipart-3


  3. Sekiranya si ibu memenuhi kriteria kelayakan dalam seksyen 83 EUUKIS, soalan seterusnya yang hendak ditanya adalah adakah si ibu itu telah hilang hak untuk menjaga, dengan melakukan SALAH SATU atau LEBIH perbuatan yang disenaraikan dalam seksyen 84 EUUKIS? Iaitu jika si ibu berkahwin lain DAN perkahwinan itu menjejaskan kebajikan anak, jika ibu berkelakuan buruk secara terbuka, jika ibu menukar pemastautinan ke negeri atau negara selain tempat asal si ibu dengan tujuan untuk menjauhkan anak dari ayah, jika ibu murtad ATAU jika ibu mencuaikan atau menganiaya si anak. Kesemua alasan hilang kelayakan ini sering digunakan oleh para bapa tetapi si bapa perlu membuktikan mana-mana alasan ini jika mahu mengambil alih penjagaan dari si ibu. Contohnya, ibu berkahwin semula tidak semestinya menghilangkan hak jagaan, si bapa perlu membuktikan bagaimana perkahwinan itu menjejaskan kebajikan anak, contohnya, ibu berkahwin dengan suami baru yang merupakan bekas penjenayah. “Kelakuan buruk secara terbuka” juga hendaklah dibezakan dengan perbuatan dosa secara umum, kerana bukan semua kelakuan buruk dikira menghilangkan kelayakan si ibu, contohnya si ibu yang sering solat subuh lewat boleh dibahaskan untuk tidak melakukan perbuatan buruk itu secara terbuka walaupun perbuatan itu berdosa. Contoh perbuatan buruk terbuka adalah sekiranya si ibu itu bekerja sebagai GRO.   prostitute_in_newyork

  4. Siapakah pilihan anak? Jika anak itu sudah berumur melebihi 7 tahun untuk lelaki dan 9 tahun untuk perempuan, maka si bapa mempunyai peluang lebih cerah untuk menjaga anak, tetapi ia bukanlah satu jaminan. Seksyen 85 EUUKIS menyatakan bahawa jika kanak-kanak itu mumayyiz, dia boleh memilih untuk tinggal bersama ibu atau bapa. Jadi, sekalipun anak itu mungkin sudah melebihi umur 7/9 tahun, kanak-kanak itu masih boleh memilih untuk tinggal bersama si ibu. Umur mumayyiz ini tidak tetap, ia bergantung kepada anak itu masing-masing. Sesetengah anak sudah matang/mumayyiz pada umur yang muda (lebih awal dari 7 atau 9 tahun), manakala sesetengah anak hanya mumayyiz pada umur belasan tahun (akibat lambat perkembangan, OKU dan sebagainya). Sekiranya anak itu memilih untuk bersama ibu, maka pertimbangan yang sama seperti dalam point 2 dan 3 di atas akan diberi perhatian. Manakala jika anak memilih untuk bersama bapa, pertimbangan dalam point 2 akan diambil kira kerana bapa juga perlu memenuhi keperluan yang sama. Pemilihan oleh anak ini juga tidaklah wajib, ia hanya diberi pertimbangan sahaja, kadangkala hakim tidak memerlukan anak ditanya sekalipun telah mumayyiz, semuanya bergantung kepada keseluruhan pertimbangan yang perlu untuk kes tersebut. Contohnya, jika si bapa tidak hadir dalam prosiding dengan sengaja, kadangkala hakim tidak perlu meminta pemilihan anak kerana sudah ternyata si bapa itu tidak berminat untuk mendapatkan hak jagaan anak tersebut kerana tidak hadir dengan sengaja ke prosiding tersebut.  symbolic-illustration-custody-battle-man-woman-silhouette-39876810

  5. Apakah yang terbaik untuk kebajikan anak? Satu peruntukan penting yang akan dipertimbangkan dalam suatu tuntutan hak penjagaan adalah seperti yang disenaraikan dalam seksyen 87 EUUKIS. Walau apapun kehendak kesemua seksyen yang dijelaskan dalam point 1 hingga 4 di atas, Mahkamah akan mengambil kira KEBAJIKAN anak sebagai pertimbangan yang paling utama. Setiap kes akan memberi impak yang berbeza berkenaan apa yang terbaik untuk kebajikan seseorang anak kerana setiap kes mempunyai fakta latar belakang yang berbeza. Contohnya, tidak semestinya seorang ibu yang tidak bekerja tidak layak menjaga anak (kerana bapa wajib menanggung nafkah anak sekalipun anak dijaga oleh si ibu), dan tidak semestinya anak yang dijaga ibu yang sudah berkahwin lain akan terjejas kebajikannya kerana mungkin si bapa berperangai buruk dan boleh menjejaskan kebajikan anak, dan tidak semestinya anak yang dijaga ibu kandung akan lebih terjamin kebajikannya. Jadi, seksyen inilah yang memberi tafsiran terbesar dalam menentukan samaada seseorang ibu atau bapa lebih patut untuk menjaga seseorang anak. Kebiasaannya, jika si anak sudah dijaga oleh salah seorang ibu atau bapa untuk suatu tempoh yang lama sebelum tuntutan hadhanah diputuskan, Mahkamah akan mengekalkan jagaan tersebut kerana tidak mahu menjejaskan kebajikan anak dari segi persekolahan beliau, persekitaran beliau dan sebagainya.  best-interests-of-child-video-crop

CERAI SEKSYEN 47&48 (CERAI TALAQ/CERAI HAKAM) – APABILA SUAMI ATAU ISTERI TIDAK SETUJU BERCERAI….

Assalamualaikum warah matullah wabarakatuh, Penulisan kami kali ini adalah untuk menerangkan secara serba ringkas berkenaan proses yang perlu dilalui oleh suami isteri apabila salah seorang tidak bersetuju untuk bercerai selepas kes cerai secara talaq difailkan di Mahkamah. Entri ini juga adalah sambungan kepada artikel “Cerai Secara Baik / Cerai Dalam Mahkamah” yang pernah kami tulis

BILA PERLU (DAN TIDAK PERLU) MELANTIK PEGUAM SYARIE?

Assalamualaikum warah matullah, Entri kami kali ini adalah berkenaan realiti yang sentiasa berlegar di minda para pengunjung Mahkamah Syariah. Bukan semua individu yang terlibat dengan kes-kes di Mahkamah Syariah ingin mengguna pakai khidmat seorang Peguam Syarie atas pelbagai alasan, namun ada keadaan-keadaan di mana khidmat ini amat diperlukan demi memastikan keadilan dan hak pihak tersebut dapat

CERAI SECARA TA’LIQ

Kali ini, kami ingin berkongsi secara ringkas berkenaan satu jenis perceraian yang agak biasa didengar tetapi mungkin tidak semasyhur fasakh. Ini kerana fasakh mempunyai berbelas-belas alasan yang diterima Mahkamah untuk mensabitkan berlakunya pembubaran perkahwinan, manakala ta’liq lebih tertumpu kepada sesuatu syarat ta’liq yang dilanggar menyebabkan jatuh talaq. Ta’liq hanya sah jika dilafazkan suami (dan bukan

PENGESAHAN LAFAZ CERAI DI LUAR MAHKAMAH

Assalamualaikum warah matullah, Perkongsian kali ini adalah berkenaan isu pengesahan lafaz cerai, baik secara lafaz soreh (seperti “aku ceraikan kau” atau “aku lepaskan kau”) atau lafaz kinayah (seperti “aku pulangkan kau” atau “abang ingin bercerai” apa-apa lafaz lain yang tidak jelas bermaksud cerai atau tidak). Adalah amat penting untuk seorang suami atau isteri untuk mengambil langkah

CERAI SECARA BAIK / CERAI DALAM MAHKAMAH

Kes cerai secara baik atau cerai dalam Mahkamah boleh dikatakan merupakan jenis kes syariah yang paling banyak difailkan di Mahkamah-Mahkamah Syariah seluruh Malaysia. Kes ini melibatkan pasangan yang masih berkahwin tetapi berniat untuk bercerai, di mana suami dan/atau isteri ingin talaq dilafazkan di dalam Mahkamah. Sememangnya sekiranya ingin bercerai, Enakmen negeri masing-masing mengkehendaki perceraian dibuat di

NAFKAH ISTERI DAN ANAK

Assalamualaikum warah matullah wabarakatuh. Terima kasih kerana mengikuti artikel kami seterusnya pada minggu ini, dalam usaha kami untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat awam beragama Islam tentang perkara asas dalam isu-isu syariah berkenaan rumahtangga. Minggu ini kita akan berkongsi pandangan berkenaan nafkah isteri dan nafkah anak, suatu isu yang tidak pernah surut, baik dalam kes yang